Hlavná stránka > Hlavné menu
Národný inšpektorát práce
Aktualizované: 27.06.2016 09:35

je podľa § 5 ods.1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce so sídlom v Košiciach.

Dôležité informácie o nás sa dozviete z nasledujúcich príloh:

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha1.pdf Priloha1.pdfSpôsob zriadenia, právomoci a kompetencie NIP222 KB30.06.2016 12:06
Prevziať súbor Priloha2.pdf Priloha2.pdfOrganizačná štruktúra NIP163 KB06.06.2017 11:02
Prevziať súbor Priloha3.pdf Priloha3.pdfCieľ a poslanie inšpekcie práce146 KB12.07.2010 10:51
Prevziať súbor Priloha4.pdf Priloha4.pdfSchéma kompetencií inšpektorátov práce v SR155 KB16.02.2010 10:29
Prevziať súbor Príloha5.pdf Príloha5.pdfZoznam utajovaných skutočností136 KB03.11.2011 09:03
Prevziať súbor Priloha6.pdf Priloha6.pdfPodmienky udelenia záštity NIP186 KB10.03.2016 11:04