Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:40
Dňa 10.06.2013 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa: 15.10.2009
na meno: Ing. Ján Horgoš
číslo preukazu: 745

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t. j. 10.06.2013.