Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Oboznamovanie dočasne pridelených zamestnancov na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa
Oboznamovanie dočasne pridelených zamestnancov na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa
Aktualizované: 06.03.2015 11:08
Agentúra dočasného zamestnávania je povinná zabezpečiť pre svojich zamestnancov oboznámenie v zmysle § 7 ods. 4 v nadväznosti na ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a užívateľský zamestnávateľ je povinný pre uvedených zamestnancov zabezpečiť oboznámenie v súlade § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

V zmysle uvedeného je užívateľský zamestnávateľ povinný dočasne prideleným zamestnancom poskytnúť informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, platné pre jeho pracoviská a priestory. Užívateľský zamestnávateľ nemôže vykonávať oboznámenie uvedených zamestnancov v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. bez vydaného oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce v súlade § 27 zákona č. 124/2006 Z. z.