Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o strate pečiatky
Oznámenie o strate pečiatky
Aktualizované: 11.03.2015 13:36
Dňa 06. 03. 2015 bola nahlásená strata okrúhlej pečiatky Inšpektorátu práce Žilina so štátnym znakom a s evidenčným číslom označenia 46 (farba červená).

Inšpektorát práce Žilina oznamuje verejnosti, že uvedená pečiatka stráca platnosť dňom 06. 03. 2015.