Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 15.03.2016 15:41

Inšpektorát práce Nitra

Dňa 11.03.2016 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaný Národným inšpektorátom práce

dňa: 01.04.2010
na meno: Ing. Eva Ďuranová
číslo preukazu: 451

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t.j. 11.03.2016.