Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 23.05.2016 12:13

Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Inšpektorát práce Trenčín

Dňa 20.05.2016 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa: 07.05.2015

na meno: Mgr. Milan Polák

číslo preukazu: 358

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t.j. 20.05.2016.

Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Inšpektorát práce Trenčín

Dňa 20.05.2016 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa: 07.05.2015

na meno: Mgr. Milan Polák

číslo preukazu: 358

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t.j. 20.05.2016.