Hlavná stránka > Činnosť > Vysielanie zamestnancov > Styčné orgány v členských štátoch EÚ pri vysielaní zamestnancov
Styčné orgány v členských štátoch EÚ pri vysielaní zamestnancov
Aktualizované: 15.06.2016 12:58

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb č. 96/71 ES vyžaduje od jednotlivých členských štátov vzájomnú spoluprácu a zdieľanie potrebných informácií. Za týmto účelom boli vo všetkých členských štátoch EÚ zriadené národné styčné centrá a orgány zodpovedné za monitorovanie podmienok zamestnávania počas vyslania. Tieto styčné centrá boli zriadené ako kontaktné miesta tak pre príslušné štátne orgány jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj pre vysielajúcich zamestnávateľov a samotných zamestnancov.

Hlavné úlohy styčných orgánov sú:

- poskytovať všeobecné informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania pri vyslaní

- kontrolovať dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania

- poskytovať príslušnému orgánu iného členského štátu EÚ informácie na účely identifikácie vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním

- prešetrovať skutočnosti súvisiace s vyslaním.

 V prílohe sú uvedené styčné orgány v jednotlivých členských krajinách EÚ, na ktoré sa môže zamestnanec alebo zamestnávateľ obrátiť pre konkrétne informácie týkajúce sa vyslania.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Stycne organy.pdf Stycne organy.pdfStycne organy439 KB03.06.2016 15:00