Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o neplatnosti pečiatok a preukazu inšpektora práce
Oznámenie o neplatnosti pečiatok a preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:36
Dňa 26.11. 2007 boli po rozbití okna na dverách osobného motorového vozidla z neho odcudzené:

• okrúhla a pozdĺžna pečiatka Inšpektorátu práce Žilina vedené pod č. 31,
• preukaz inšpektora práce vydaný Národným inšpektorátom práce

dňa: 01.07.2006
na meno: Ing. František Cyprich
číslo: 510

Takto identifikované pečiatky a preukaz inšpektora práce sú neplatné dňom ich odcudzenia t.j. 26.11.2008