Hlavná stránka > Činnosť > Správy o stave ochrany práce a o činnosti NIP > Správa o stave ochrany práce za rok 2016
Správa o stave ochrany práce za rok 2016
Aktualizované: 26.05.2017 08:55

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa 2016 hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike a vývoj pracovnej úrazovosti a obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce v Slovenskej republike. Správa a tabuľky sú zverejnené v prílohách.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha1.pdf Priloha1.pdfSpráva za rok 2016612 KB11.05.2017 15:52
Prevziať súbor Priloha2.pdf Priloha2.pdfTabuľky za rok 2016591 KB02.06.2017 07:56