Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 13.12.2016 14:03

Inšpektorát práce Banská Bystrica

Dňa 01.12.2016 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa: 01.07.2006
na meno: Ing. Vojtech Drugda
číslo preukazu: 610

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t.j. 01.12.2016.

Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 23.05.2016 12:13

Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Inšpektorát práce Trenčín

Dňa 20.05.2016 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa: 07.05.2015

na meno: Mgr. Milan Polák

číslo preukazu: 358

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t.j. 20.05.2016.


Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 15.03.2016 15:41

Inšpektorát práce Nitra

Dňa 11.03.2016 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaný Národným inšpektorátom práce

dňa: 01.04.2010
na meno: Ing. Eva Ďuranová
číslo preukazu: 451

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t.j. 11.03.2016.

Oznámenie o strate pečiatky
Aktualizované: 11.03.2015 13:36
Dňa 06. 03. 2015 bola nahlásená strata okrúhlej pečiatky Inšpektorátu práce Žilina so štátnym znakom a s evidenčným číslom označenia 46 (farba červená).

Inšpektorát práce Žilina oznamuje verejnosti, že uvedená pečiatka stráca platnosť dňom 06. 03. 2015.
Oznámenie o strate pečiatky
Aktualizované: 16.07.2014 15:18
Dňa 10.07.2014 došlo ku strate hranatej pečiatky Inšpektorátu práce Trnava s evidenčným číslom označenia 41 (farba modrá)

Inšpektorát práce Trnava oznamuje verejnosti, že stratená pečiatka stráca platnosť dňom 10.07.2014
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 07.07.2014 12:47
Inšpektorát práce Nitra

Dňa 04. 07. 2014 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa: 01. 11. 2013
na meno: Mgr. Jozef Hamar
číslo preukazu: 465

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t. j. 04. 07. 2014.
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 31.01.2014 09:55
Inšpektorát práce Žilina

Dňa 30.01.2014 bol neznámym páchateľom odcudzený preukaz inšpektora práce vydaný Národným inšpektorátom práce

dňa: 01.07.2006
na meno: Ing. Oľga Droppová
číslo preukazu: 512

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa odcudzenia, t.j. 30.01.2014.
Oznámenie o odcudzení preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 08.01.2014 09:14
Inšpektorát práce Banská Bystrica

Dňa 19.12.2013 bol neznámym páchateľom odcudzený preukaz inšpektora práce vydaný Národným inšpektorátom práce

dňa: 01.07.2009
na meno: Ing. Mikuláš Salay
číslo preukazu: 646

Uvedený preukaz bol dňa 27.12.2013 odovzdaný nálezcom na Inšpektorát práce Banská Bystrica, ktorý ho vrátil do užívania uvedenému inšpektorovi.

Vzhľadom na vyššie uvedené upozorňujeme na možnosť jeho zneužitia v období 19.12.-27.12.2013.
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 08.01.2014 09:12
Inšpektorát práce Bratislava

Dňa 23.07.2013 bol neznámym páchateľom odcudzený preukaz inšpektora práce vydaný Národným inšpektorátom práce

dňa: 01.07.2006
na meno: Ing. Ivan Kompas
číslo preukazu: 119

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa odcudzenia t.j. 23.07.2013.
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 20.12.2013 12:14
Inšpektorát práce Banská Bystrica

Dňa 19.12.2013 bol neznámym páchateľom odcudzený preukaz inšpektora práce vydaný Národným inšpektorátom práce

dňa: 01.07.2009
na meno: Ing. Mikuláš Salay
číslo preukazu: 646

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa odcudzenia, t.j. 19.12.2013.
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:40
Dňa 10.06.2013 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa: 15.10.2009
na meno: Ing. Ján Horgoš
číslo preukazu: 745

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t. j. 10.06.2013.
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:40
Dňa 29. 04. 2011 došlo k oznámeniu straty preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa:  01. 07. 2006
na meno: Ing. Ivan Hudák
číslo preukazu: 615

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa 29. 04. 2011.
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:38
Inšpektorát práce Banská Bystrica

Dňa 01.10.2010 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa:  01. 04. 2008
na meno:  Mgr. Miroslav Benč
číslo preukazu:  639

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa jeho straty  t.j. 01.10.2010
Oznámenie o strate pečiatky
Aktualizované: 21.06.2013 09:38
Dňa 30.9.2010 došlo ku strate okrúhlej pečiatky Inšpektorátu práce Bratislava so štátnym znakom, evidenčné číslo označenia I / 14 (farba červená)


Inšpektorát práce Bratislava oznamuje verejnosti, že stratená pečiatka stráca platnosť dňom 30.9.2010
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:38
Inšpektorát práce Bratislava

Dňa 15.09.2010 bol  neznámym páchateľom odcudzený preukaz inšpektora práce vydaný Národným inšpektorátom práce

dňa:  01. 07. 2006
na meno:  Ing. Rudolf Richter, CSc.
číslo preukazu:  102

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa odcudzenia t.j. 15. 09. 2010
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:38

Oznamujeme, že preukazy  inšpektora práce vydané

na meno: Ing. Daniel IŽOLD

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  pod číslom 32

a Národným inšpektorátom práce pod číslom 201/2006 zo dňa  1.7.2006

stratili platnosť  dňom 15.1.2010.

Dôvodom neplatnosti vyššie identifikovaných inšpektorských preukazov  je skončenie štátnozamestnaneckého pomeru Ing. Daniela IŽOLDA dňom 14.1.2010.

Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:37

Inšpektorát práce Bratislava


Dňa 20.1.2010 bol neznámym páchateľom odcudzený preukaz inšpektora práce vydaným pod č. 113 zo dňa 1.7.2006  na meno Ing. Dalibor Hlivák.


Odcudzený preukaz inšpektora práce stráca platnosť dňom 21.1.2010.

Oznámenie o strate pečiatok
Aktualizované: 21.06.2013 09:37

2. novembra 2009 došlo k odcudzeniu 3 ks pečiatok z Inšpektorátu práce Bratislava

  1. okrúhla pečiatka Inšpektorátu práce Bratislava so štátnym znakom,  evidenčné číslo označenia I /56 (farba červená)
  2. podlhovastá pečiatka s adresou Inšpektorátu práce Bratislava,  evidenčné číslo označenia I /56 (farba modrá)
  3. pečiatka Inšpekcia práce Slovenská republika (SK) pre potreby cestnej kontroly evidenčné číslo 156 (farba čierna)
a pokutových blokov, čísla blokov nižšie uvádzame
  • 5 ks pokutových blokov v hodnote 30 € (č. 83241582, 83241583, 83241584, 83241585, 83241586)
  • 5 ks pokutových blokov v hodnote 10 € (č. 2094104684, 2094104685, 2094104686, 2094104687, 2094104688)
  • 50 ks pokutových blokov na pokutu nezaplatenú na mieste (celý blok) č. 10204 (510151 - 510200)
Inšpektorát práce Bratislava oznamuje verejnosti, že odcudzené pečiatky a pokutové bloky strácajú platnosť dňom 2.11.2009
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:37
Dňa 25. 09. 2009 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného, Národným inšpektorátom práce

dňa:  01. 07. 2006
na meno: Ing. Nataša Bardelčíková
číslo preukazu: 605

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný
odo dňa straty, t. j. 25. 09. 2009.
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce č. 839 z r. 2007
Aktualizované: 21.06.2013 09:37

Preukaz inšpektora práce vydaný Národným inšpektorátom práce 

dňa: 2.1.2007

na meno: Ing. Michal Sukovský

číslo preukazu: 839

je neplatný odo dňa 13.1.2009.  

Oznámenie o neplatnosti pečiatok a preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:36
Dňa 26.11. 2007 boli po rozbití okna na dverách osobného motorového vozidla z neho odcudzené:

• okrúhla a pozdĺžna pečiatka Inšpektorátu práce Žilina vedené pod č. 31,
• preukaz inšpektora práce vydaný Národným inšpektorátom práce

dňa: 01.07.2006
na meno: Ing. František Cyprich
číslo: 510

Takto identifikované pečiatky a preukaz inšpektora práce sú neplatné dňom ich odcudzenia t.j. 26.11.2008
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:36
Dňa 18.11.2008 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa:  01.07.2006
na meno: Ing. Michal Krško
číslo preukazu: 318

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t.j. 18. 11. 2008.