Hlavná stránka > Činnosť > Pracovné úrazy
Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2016
Aktualizované: 03.04.2017 11:46

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2016 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce.
Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú:
• podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015,
• podiely hlavných skupín zdrojov na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) v rokoch 1997 - 2016,
• podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte registrovaných pracovných úrazov v rokoch 2006 - 2016.
 

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha 1.pdf Priloha 1.pdfRozbor - textová časť1013 KB03.04.2017 11:45
Prevziať súbor Priloha 2.pdf Priloha 2.pdfTabuľkové prílohy a grafy k rozboru1301 KB03.04.2017 11:46
Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2015
Aktualizované: 01.04.2016 09:20

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2015 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce.

Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú:

• podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014,
• podiely hlavných skupín zdrojov na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) v rokoch 1996 - 2015,
• podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte registrovaných pracovných úrazov v rokoch 2006 - 2015.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha_1.pdf Priloha_1.pdfRozbor - textová časť564 KB01.04.2016 09:20
Prevziať súbor Priloha_2.pdf Priloha_2.pdfTabuľkové prílohy a grafy k rozboru391 KB01.04.2016 09:19
Pracovný úraz
Aktualizované: 23.03.2015 10:27

V zmysle § 195 ods. 2) zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

V zmysle § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pracovné úrazy rozdeľujú nasledovne:

 • závažné pracovné úrazy s následkom smrti,
 • závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví,
 • registrované pracovné úrazy.
Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2014
Aktualizované: 23.03.2015 10:26
Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2014 je rozbor základných parametrov evidovaných pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce.

Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú:
• podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013,
• podiely hlavných skupín zdrojov na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) v rokoch 1995 - 2014,
• podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte registrovaných pracovných úrazov v rokoch 2005 - 2014.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha_1.pdf Príloha_1.pdfRozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárii v roku 2014481 KB18.03.2015 09:59
Prevziať súbor Príloha_2.pdf Príloha_2.pdfTabuľkové prílohy a grafy k rozboru pracovných úrazov v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 20141049 KB18.03.2015 10:00
Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2013
Aktualizované: 24.03.2014 09:29

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2013 je rozbor základných parametrov evidovaných pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce:

Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú:
 • podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012
 • podiely hlavných skupín zdrojov na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) v rokoch 1994-2013
 • podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte registrovaných pracovných úrazov v rokoch 2004-2013
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfTabuľové prílohy a grafy k rozboru pracovných úrazov v organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 20131644 KB24.03.2014 09:25
Prevziať súbor Rozbor.pdf Rozbor.pdfRozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v roku 2013607 KB24.03.2014 09:26
Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2012
Aktualizované: 19.07.2013 10:32
Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2012 je rozbor základných parametrov evidovaných pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce:

Tabuľkové prílohy analyzujú:
 • podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, TUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011
 • podiely hlavných skupín zdrojov na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, TUZ) v rokoch 1992-2012
 • podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte registrovaných pracovných úrazov v rokoch 2002-2012
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfTabuľkové prílohy k Rozboru pracovnej úrazovosti, ochorení súvisiacich s prácou a závažné priemyselné havárie v roku 2012833 KB02.05.2013 13:02
Prevziať súbor Rozbor.pdf Rozbor.pdfRozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažné priemyselné havárie v roku 2012730 KB02.05.2013 12:58
Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2011
Aktualizované: 19.07.2013 10:31
Predmetom  analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2011 je rozbor základných parametrov evidovaných pracovných úrazov, závažných priemyselných havárii a chorôb z povolania v sledovanom období  a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich dozoru  inšpekcie práce.

Tabuľkové prílohy analyzujú:
 • podiely hlavných skupín zdrojov a príčin  na celkovom počte ZPÚ (SPÚ,TUZ + PN najmenej 42 dní) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010
 • podiely hlavných skupín zdrojov na celkovom počte ZPÚ (SPÚ,TUZ + PN najmenej 42 dní)  v rokoch 1992 – 2011
 • podiely hlavných skupín zdrojov a príčin  na celkovom počte registrovaných pracovných úrazov v rokoch 2002 – 2011
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha.pdf Priloha.pdfTabuľkové prílohy k Rozboru pracovnej úrazovosti ,ochorení súvisiacich s prácou a závažné priemyselné havárie v roku 2011104 KB17.08.2012 11:29
Prevziať súbor Rozbor.pdf Rozbor.pdfRozbor pracovných úrazov , ochorení súvisiacich s prácou a závažné priemyselné havárie v roku 2011615 KB17.08.2012 11:30
Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2010
Aktualizované: 18.07.2013 13:49
Rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v organizáciách v pôsobnosti orgánov Národného inšpektorátu práce za rok 2010.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha k správe o pracovnej úrazovosti za rok 2010448 KB16.09.2011 15:06
Prevziať súbor Správa.pdf Správa.pdfSpráva o pracovnej úrazovosti za rok 2010643 KB16.09.2011 15:06
Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2009
Aktualizované: 18.07.2013 13:49
Rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania z organizácií v pôsobnosti orgánov Národného inšpektorátu práce za rok 2009.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha.pdf Priloha.pdfPríloha k správe o pracovnej úrazovosti za rok 2009520 KB24.03.2010 12:22
Prevziať súbor Správa.pdf Správa.pdfSpráva o pracovnej úrazovosti za rok 2009314 KB24.03.2010 12:21
Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2008
Aktualizované: 18.07.2013 13:49
Rozbor pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a chorôb z povolania z organizácií v pôsobnosti orgánov Národného inšpektorátu práce za rok 2008.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Prílohy.pdf Prílohy.pdfPrílohy k správe za rok 2008659 KB19.05.2009 06:56
Prevziať súbor Správa.pdf Správa.pdfSpráva za rok 2008188 KB19.05.2009 06:56